Total Clean este marca comercială a societății OMCRO S.R.L. cu sediul social în Oradea, Str. Graurilor, nr. 31A., înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J5/1109/2002, având cod fiscal RO14998190, telefon 0259 419 663 e-mail info@totalclean.ro. TOTAL CLEAN, ca operator de date colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi și rolul prezentei notificări este de a vă explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

Categorii date prelucrate

În principal, TOTAL CLEAN vă colecta datele transparent, legal, relevant direct de la dvs. și le va prelucra în activitatea de comerț online.

 • Date personale necesare plasării unei comenzi: nume, prenume, adresa de livrare, telefon, e-mail
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul plații on-line vă pot fi solicitate de procesatorul de plăți specializat și se referă la datele cardului utilizat.
 • Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Scopul și temeiurile juridice în baza cărora Total Clean poate prelucra datele dvs. cu caracter personal

Total Clean colectează și prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de dvs în următoarele scopuri:
 
 • în scopul furnizării de serviciilor comerciale solicitate (crearea și administrarea contului de client, prelucrarea comenzilor, facturarea și livrarea acestora, soluționarea anulărilor, returnarea produselor)
 • în scopul respectării obligațiilor legale (facturare, îndeplinirea unor obligații legale)
 • comunicarea cu dvs. pe perioada în care sunteți clientul nostru sau posibil client
 • protejarea drepturilor și activității noastre comerciale
 • în scop de marketing (oferirea, transmiterea sau comunicarea a unor detalii privind produsele oferite, promoții, produse noi)
Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:
 1. prelucrare în scopuri contractuale (art. 6 alin (1) litera (b) din GDPR)
 2. respectarea unor obligații legale (art. 6 alin (1) litera (c) din GDPR)
 3. interesul legitim al TOTAL CLEAN de aș-i desfășură în bune condiții activitatea (art. 6 alin (1) litera (f) din GDPR)
 4. consimțământul dvs. (art. 6 alin (1) litera (a) din GDPR).

Datele personale care nu sunt necesare raportului comercial sunt furnizate în mod voluntar și vor fi prelucrate numai în scopul în care au fost colectate.

În cazul în care prelucrarea datelor reprezintă: cerință contractuală, este justificată de interesul legitim, îndeplinirea unor obligații legale furnizarea datelor este obligatorie iar refuzul furnizării acestora determină imposibilitatea efectuării actului comercial.

În cazul în care prelucrarea datelor nu este justificata cerință contractuală, de un interes legitim sau pentru îndeplinirea unei obligații legale, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul acordat anterior, fară a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de revocarea acestuia.

Politica privind accesul minorilor (persoane sub 16 ani, conform definiției UE)

Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

Plata on-line cu cardul

Procesarea plăților on-line se efectuează prin eBTpay, gestionat de Banca Transilvania.
 
Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru tranzacții.
 

După plasarea comenzii veți fi redirecționat către pagina operatorului de plăți și va fi necesar să completați un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră în pagina securizată a procesatorului de plăti. Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro/Cirrus) din orice monedă se efectuaează prin intermediul sistemului „3-D Secure” elaborat de organizațiile care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

„3-D Secure” asigură în primul rând că nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului nostru (totalclean.ro) sau pe serverele procesatorului de plăți aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

În vederea finalizării tranzacţiei în condiţii optime va trebui să furnizaţi:

 • Numele posesorului de card
 • Codul cardului (cele 4 grupe de cifre menţionate pe faţa cardului, fără spaţii)
 • Data expirării cardului
 • Codul CVV (ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripţionate pe banda cu semnătură)
 • Cod unic de identificare tranzacție/contravaloare achitată.

Datele furnizate sunt expediate prin centrul de decontare la emitentul cardului bancar pentru a fi analizate. Dacă sunt acceptate serviciile „Verified by VISA”, respectiv „MasterCard SecureCode”, pe ecran vă apărea, alături de însemnele specifice organizaţiei de plată, cererea de introducere a parolei cardului. Dacă aceasta a fost introdusă corect, banca dă acordul pentru continuarea plăţii. În caz contrar, procesul este întrerupt imediat.

3-D Secure este un sistem antifraudă folosit pentru creşterea securităţii tranzacţiilor efectuate pe internet. Acesta conectează plătitorul cu banca sa, pentru ca aceasta din urmă să se asigure privind identitatea utilizatorului şi să autorizeze plata. Sistemul 3D Secure vă poate solicita informaţii suplimentare în timpul efectuării plăţii.

Vă recomandăm să contactaţi banca la care a fost emis cardul pentru a obţine mai multe informaţii dacă întâmpinaţi probleme în acest sens.

Rate fară dobândă cu card bancar

În cadrul shopului https://totalclean.ro/ poți achita comenzile în rate fară dobândă, în funcție de cardul tău de cumpărături.
 

Politica privind mediile de socializare

Total Clean este prezenta în mediile de socializare. În momentul în care accesați unul din link-urile ce conduc la paginile de prezentare ale Total Clean în medii de socializare puteți fi identificat/a prin intermediul profilului personal pe care îl dețineți în cadrul acestor servicii și vă veți supune politicilor de confidențialitate și de utilizare a datelor ale respectivelor companii.
 
Facebook
 
 
Politica de utilizare a datelor – Facebook și Instagram
 
Twitter
 
Total Clean pe Twitter
 
 
LinkedIn
 
Total Clean pe LinkedIn
 
 
Youtube
 
Total Clean pe Youtube
 
 

Politica privind legăturile către alte website-uri

Legăturile către site-urile web ale unor terțe părți existente pe website-ul https://totalclean.ro sunt furnizate cu scop informațional pentru confortul utilizării. Dacă utilizați aceste legături, părășiți website-ul https://totalclean.ro/ și vă supuneți politicilor de confidențialitate ale website-urilor accesate. Total Clean nu controlează și nu este responsabil pentru aceste website-uri, pentru conținutul sau disponibilitatea lor.
 
Rețineți că termenii prezentei politici de confidențialitate nu se aplică altor website-uri sau conținuturi externe și niciunui proces de prelucrare de date personale ce poate surveni după ce faceți clic pe legături către astfel de website-uri externe. Vă încurajăm să citiți politicile de confidențialitate ale fiecărui website pe care îl vizitați.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate

Accesul la datele dumneavoastră personale este limitat numai la acei angajați cărora le sunt necesare aceste informații în scopuri profesionale, eventuale servicii externe care prelucrează date în numele nostru, în baza instrucțiunilor noastre, pentru scopurile identificate de noi, transferul de date către furnizori terți fiind protejat prin angajamente contractuale (servicii de curierat, procesatori de plată, servicii IT, servicii de marketing) autorităților publice, în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respectă o obligație legală.

De asemenea, vom mai dezvălui datele dvs pentru a proteja drepturile, proprietaţile sau siguranța Total Clean a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane, pentru a preveni orice activitate ilegală.

Total Clean nu transferă datele dumneavoastră personale către țări din afara României.

Protejarea și securitatea datele personale

Total Clean ia toate masurile rezonabile pentru a asigura confidentialitatea informațiilor personale, în conformitate cu regulamentul UE 679/2016 (GDPR) și adopta măsuri necesare în vederea protecției datelor personale împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii.

Cu toate acestea, orice utilizator trebuie să fie conștient că există întotdeauna un risc de transmitere a informațiilor prin Internet și să își asume acest risc.

Informare cu privire la breșele de securitate

Total Clean va notifica breșele de securitate a căror notificare este obligatorie (susceptibile să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate) către autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal și vom proceda la informarea dumneavoastră pentru a putea adopta măsuri de protecție, de principiu nu mai târziu de 72 de ore de la data la care am luat la cunoștință de existența breșei.

Informarea dumneavoastră va fi realizată numai dacă incidentul de securitate este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Dacă circumstanțele concrete nu reclamă o altă abordare, informarea se va face printr-o comunicare adresată direct, printr-un mijloc de comunicare corespunzător (poștă electronică, SMS etc.)

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dvs. personale

În conformitate cu Regulamentul European de protecție a datelor (GDPR) și sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
 
 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor (dreptul de acces, articolul 15 GDPR)
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR)
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR) în cazul în care:
– datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt scop;
 
– datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
 
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR)
 • Dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR), în cazul în care portabilitatea va fi posibilă din punct de vedere tehnic și cu condiția ca prelucrarea să se fi bazat pe consimțământul dumneavoastră sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Puteți obține un exemplar gratuit, urmând să percepem o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR)
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu vă afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR)
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere articolul 77 GDPR) sau de a vă adresa justiției.
Pentru a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), datele de contact sunt:
 
 
 
Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sec. 1, CP 010336, Bucuresti, Romania
 
Telefon:  +40.318.059.211 / +40.318.059.212
 
Pentru exercitarea drepturilor dvs. sau pentru a obtine informatii suplimentare asupra prelucrarii datelor cu caracter personal, va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor desemnat:
 

DATA PRIVACY SOLUTIONS S.R.L.

prin email la adresa: protectiadatelor@totalclean.ro
 
prin telefon: +40 721 070 255
 
Responsabilul cu Protectia Datelor va da curs solicitarilor dvs. in maxim 30 de zile. Raspunsul va fi furnizat in format electronic, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
 

Durata stocarii datelor cu caracter personal

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice.
 
Nu pastram date referitoare la cardul dvs. de credit.
 
Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului de client vor fi șterse imediat, in cazul inchiderii contului.
 
Datele cu caracter personal colectate și utilizate in scop de marketing vor fi pastrate pana la retragerea consimtamantului acordat.

Profilare automată

Comenzile dvs. nu sunt subiectul unor acțiuni sau a unor procese decizionale complet automatizate din partea noastră.

Actualizarea prezentei informări privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Data ultimei actualizări indica data celor mai recente modificări. Consultați această pagină periodic, astfel veți fi la curent cu orice modificare.

Cea mai recentă actualizare a prezentei informări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 26.05.2020.